Неділя, 11.04.2021, 12:38
Вітаю Вас Гість | RSS
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [120]
Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 78

Квартири Івано-Франківськ

Продаж, купівля нерухомості в Івано-Франківську

Український каталог сайтів
Дошка оголошень нерухомості Івано-Франківська
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Про приватну детективну (розшукову) діяльність
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Цей Закон визначає загальні правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів.
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
5) приватний детектив – фізична особа - підприємець, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.
4) приватна детективна (розшукова) діяльність -дозволена органами Національної поліції України підприємницька діяльність приватних детективів або об’єднань приватних детективів щодо надання замовникам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом;
1) замовник приватних детективних (розшукових) послуг - фізична або юридична особа, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється приватна детективна (розшукова) діяльність;
3) об’єднання приватних детективів - самостійний суб'єкт господарювання, що пройшов державну реєстрацію у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб, серед засновників якого є не менше двох приватних детективів, які на момент створення такого об'єднання мають діючі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;
2) конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами приватного детектива та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання приватним детективом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;
Стаття 2. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності становлять Конституція України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон та інші законодавчі акти України.
Стаття 3. Принципи та засади приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Приватна детективна діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, диспозитивності, об’єктивності та неупередженості, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, поваги до людської гідності, добросовісності, незалежності суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності, конфіденційності та збереження професійної таємниці, взаємодії з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
2. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності здійснюють детективну діяльність на всій території України, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.
Розділ ІІ
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 4. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності відповідно до цього Закону є:
1) приватний детектив;
2) об’єднання приватних детективів.
2. Приватні детективні (розшукові) послуги можуть надаватися лише суб’єктами приватної детективної діяльності у порядку та на умовах, визначених цим Законом.
3. На суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності не поширюється дія законів, що регулюють правовий статус працівників правоохоронних органів.
4. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не мають права здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів.
5. Приватна детективна (розшукова) діяльність є виключним видом діяльності для суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.
Стаття 5. Приватний детектив
1. Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав у встановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
2. Приватний детектив не може бути службовою чи посадовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органів влади.
3. Не може бути приватним детективом особа, яка:
1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
2) визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена;
3) перебуває на обліку в закладах охорони здоров'я у зв'язку з психічними захворюваннями, алкоголізмом чи наркоманією;
4) звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, із служби у правоохоронних органах, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення;
5) позбавлена права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю - протягом трьох років з дня набрання чинності рішенням про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
4. Приватний детектив має право:
1) займатися приватною детективною (розшуковою) діяльністю як фізична особа – підприємець або спільно з іншими приватними детективами шляхом заснування об’єднання приватних детективів;
2) відкривати рахунки в банках України, мати особисті бланки та печатку, штампи із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
5. Приватному детективу забороняється:
1) обіймати посади, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
2) займатися адвокатською, нотаріальною, судово-експертною діяльністю та надавати інші публічні послуги, визначені підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
3) провадити іншу підприємницьку діяльність.
6. Несумісною з діяльністю приватного детектива є військова або альтернативна (невійськова) служба. У разі виникнення обставин несумісності приватний детектив зобов’язаний у триденний строк з дня виникнення таких обставин подати до територіального органу Національної поліції України, що видав свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, заяву про зупинення такої діяльності, а також посвідчення приватного детектива та свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
Стаття 6. Об’єднання приватних детективів
1. З метою підвищення ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть створюватися об’єднання приватних детективів, для яких надання приватних детективних послуг є виключним видом діяльності.
2. Об’єднання приватних детективів є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше приватних детективів відповідно до вимог законодавства України, що провадить виключно приватну детективну (розшукову) діяльність на підставі статуту. Державна реєстрація об’єднання приватних детективів здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
3. Право на використання у назві юридичної особи слова «детективне» або похідних від нього належить виключно об’єднанням приватних детективів, що створені та провадять свою діяльність відповідно до вимог цього Закону. Об’єднання приватних детективів у своєму найменуванні має зазначати організаційно-правову форму та прізвище одного із його засновників - приватних детективів.
4. Об’єднання приватних детективів мають право відкривати рахунки в банках, мати бланки, печатки, штампи із зазначенням свого найменування.
5. У випадках, встановлених договором про надання приватних детективних (розшукових) послуг, об’єднання приватних детективів можуть залучати до виконання укладених ними договорів приватних детективів, які не є його учасниками, залишаючись відповідальними в повному обсязі перед замовником за порушення договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг. Об’єднання приватних детективів зобов’язані забезпечувати дотримання професійних прав та гарантій приватних детективів.
6. Засновниками та учасниками об’єднання приватних детективів можуть бути виключно приватні детективи. У разі якщо засновника (учасника) об’єднання приватних детективів позбавлено права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, він втрачає право бути засновником (учасником) об’єднання приватних детективів у порядку, визначеному законом.
7. Про створення, реорганізацію або ліквідацію об’єднання приватних детективів протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань письмово повідомляється відповідний територіальний орган Національної поліції України.
Стаття 7. Єдиний реєстр суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Національна поліція України забезпечує ведення Єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності (далі - Реєстр) з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і їх персональний склад, які відповідно до цього Закону набули права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю в Україні, про обрані суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності організаційні форми діяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється територіальними органами Національної поліції України.
2. До Реєстру вносяться такі відомості:
1) прізвище, ім’я та по батькові приватного детектива;
2) номер і дата видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;
3) найменування і місцезнаходження об’єднання приватних детективів, номери засобів зв’язку;
4) адреса робочого місця приватного детектива, номери засобів зв’язку;
5) інформація про зупинення, припинення або анулювання права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
3. Відомості, передбачені частиною другою цієї статті, вносяться до Реєстру безоплатно протягом семи робочих днів з моменту їх отримання із зазначенням дати внесення відповідних відомостей.
4. Обробка персональних даних, що містяться у Реєстрі, здійснюється Національною поліцією України відповідно до вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
5. Адресою робочого місця приватного детектива є місцезнаходження об’єднання приватних детективів або адреса фактичного місця здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження об’єднання приватних детективів. У разі наявності декількох адрес робочих місць суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності до Реєстру вноситься лише одна адреса робочого місця суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.
6. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності протягом трьох робочих днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Реєстру, письмово повідомляє про такі зміни територіальні органи Національної поліції України за адресою свого робочого місця.
7. Інформація, внесена до Реєстру, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної поліції України.
8. Порядок ведення Реєстру затверджується Національною поліцією України.
Розділ ІІІ
НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ ПРИВАТНОЮ ДЕТЕКТИВНОЮ (РОЗШУКОВОЮ) ДІЯЛЬНІСТЮ
Стаття 8. Видача свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
1. Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається територіальними органами Національної поліції України з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.
2. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається безстроково на платній основі протягом 10 днів з дня подання документів для його отримання. Разом із свідоцтвом про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю заявнику видається посвідчення приватного детектива, зразок якого затверджується Національною поліцією України.
4. Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю діє на всі території України.
5. Для отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю керівник об’єднання приватних детективів подає до уповноваженого органу такі документи:
1) заяву про надання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, в якій зазначаються повна назва юридичної особи, її організаційно-правова форма, місцезнаходження, а також вид діяльності, яким може бути виключно здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;
2) засвідчені в установленому порядку копії засновницьких документів;
3) засвідчені в установленому порядку копії свідоцтв про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю приватних детективів;
4) документ про внесення плати за видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
6. Для отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю приватний детектив подає до уповноваженого органу такі документи:
1) заяву, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, вид діяльності, яким може бути виключно здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;
2) особисту анкету;
3) дві фотокартки розміром 40 х 30 міліметрів;
4) довідку про відсутність судимості;
5) медичну довідку про відсутність медичних протипоказань для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;
6) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують громадянство особи, наявність вищої юридичної освіти, проходження відповідного навчання або стаж роботи, стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування;
7) копію свідоцтва про державну реєстрацію претендента як фізичної особи - підприємця;
8) документ про внесення плати за видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
7. У разі анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю громадянин може звернутися із заявою про отримання такого свідоцтва не раніше ніж через три роки з дня прийняття рішення про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
Стаття 9. Відмова у видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
1. Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю не видається громадянам:
1) яким у встановленому законом порядку заборонено займатися підприємницькою діяльністю;
2) яким у порядку, встановленому законодавством, анульовано свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня анулювання свідоцтва не минуло трьох років;
3) які мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
4) у разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним цим Законом.
Стаття 10. Анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
1. Орган Національної поліції України, що видав свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, анулює свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю у разі:
1) засудження приватного детектива за вчинення кримінального правопорушення – після набрання вироком законної сили;
2) обмеження судом цивільної дієздатності або визнання приватного детектива недієздатним;
3) подання особистої заяви приватним детективом;
4) смерті приватного детектива;
5) припинення громадянства або виїзду приватного детектива на постійне проживання за межі України;
6) встановлення факту доступу сторонніх осіб до відомостей, що становлять професійну таємницю суб'єкта приватної детективної (розшукової) діяльності, або їх розголошення з вини чи внаслідок бездіяльності приватного детектива;
7) грубого порушення приватним детективом вимог цього Закону та/або інших законів України.
2. Анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю є підставою для припинення такої діяльності приватним детективом та/або об’єднанням приватних детективів, якщо у складі засновників залишився лише один приватний детектив. У разі якщо у складі засновників об’єднання приватних детективів залишився лише один приватний детектив, таке об’єднання ліквідується.
3. Рішення про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю набирає чинності через п’ять днів з дня його прийняття.
4. З дня набрання чинності рішенням про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною(розшуковою) діяльністю приватний детектив або об’єднання приватних детективів втрачає право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю відповідно до цього Закону.
5. Приватний детектив, об’єднання приватних детективів упродовж трьох днів із дня набрання чинності рішенням про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю зобов’язані повернути територіальним органам Національної поліції України свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та посвідчення приватного детектива.
Стаття 11. Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
1. Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та рішення про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Розділ ІV
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ, ОБ’ЄДНАНЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ
Стаття 12. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється з метою пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей і тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин на замовлення замовника та згідно з договором про надання приватних детективних (розшукових) послуг.
2. Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні (розшукові) послуги із застосуванням засобів та методів, не заборонених законом.
3. Дозволяється надання таких видів приватних детективних (розшукових) послуг:
1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;
2) вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;
3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном;
4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки;
5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;
6) здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;
7) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів;
8) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;
9) пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;
10) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань;
11) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.
4. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть надавати інші детективні послуги, не заборонені законодавством.
Стаття 13. Права суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення такої діяльності мають право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг, зокрема, вишукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, у тому числі:
1) звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб;
2) за згодою підприємств, установ, організацій у визначеному обсязі ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях з необхідними для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений, а також за згодою власника чи уповноваженої ним особи проводити їх внутрішній огляд;
4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів, а також за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;
5) проводити огляд та вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;
6) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
7) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, у громадських місцях та на транспорті;
8) здійснювати кіно- і фотозйомку, відео- та аудіозапис, а також застосовувати інші технічні засоби, що не завдають шкоди життю та здоров’ю осіб, у службових приміщеннях - за письмовою згодою осіб, щодо яких здійснюється кіно- і фотозйомка, відео- та аудіозапис, а також з повідомленням власників чи законних користувачів цих приміщень;
9) проводити усне опитування осіб.
2. Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення прав і свобод фізичних та юридичних осіб.
Стаття 14. Обов’язки суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності під час її здійснення зобов’язані:
1) відмовитися від укладення договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг, якщо при наданні таких послуг суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності може бути порушено законодавство або права третіх осіб, а також якщо його укладення призведе до виникнення конфлікту інтересів приватного детектива;
2) дотримуватися вимог конфіденційності щодо отриманої інформації, крім випадків, коли така інформація містить факти про готування, замах на вчинення кримінального правопорушення;
3) ідентифікувати особу замовника приватних детективних (розшукових) послуг за документами, що відповідно до законодавства України посвідчують особу, та зберігати копії таких документів разом із примірником договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг, укладеного суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності із замовником приватних детективних (розшукових) послуг;
4) організувати документообіг, зокрема належне зберігання всіх примірників договорів про надання приватних детективних (розшукових) послуг, укладених суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності із замовниками приватних детективних (розшукових) послуг;
5) проходити перепідготовку та підвищення кваліфікації;
6) володіти практичними навичками надання домедичної допомоги;
7) дотримуватися вимог законодавства про захист персональних даних, а також у сфері протидії та запобігання корупції, інших законів України.
2. Приватним детективам під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності забороняється:
1) приховувати від правоохоронних органів інформацію про факти вчинення кримінального правопорушення або про готування до вчинення кримінального правопорушення, що стала їм відома у процесі здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;
2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, працівників правоохоронних органів, представників інших органів державної влади;
3) збирати відомості, пов’язані з особистим життям, політичними та релігійними переконаннями осіб, без надання на це письмової згоди таких осіб;
4) передавати іншим особам своє свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю або посвідчення приватного детектива;
5) у будь-який спосіб перешкоджати діям органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів під час виконання ними їхніх законних повноважень;
6) фальсифікувати матеріали та отриману інформацію;
7) збирати інформацію про органи державної влади, що становить державну таємницю, інформацію з обмеженим доступом.
3. Порушення суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності гарантованих Конституцією України прав і свобод людини і громадянина має наслідком відповідальність, передбачену законом.
Стаття 15. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами
1. Приватні детективи, об’єднання приватних детективів, які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти вчинення кримінального правопорушення або про готування до вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані невідкладно повідомити про це відповідний правоохоронний орган та передати йому матеріали, що підтверджують таку інформацію.
2. Приватні детективи, об’єднання приватних детективів у своїй професійній діяльності є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
3. За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності, за наявності згоди осіб, щодо яких здійснюється збір інформації, відповідні правоохоронні органи можуть надавати їм на договірній основі відомості, що містяться в адресних бюро, паспортних підрозділах, облікових підрозділах патрульної поліції, а також у підрозділах з обліку осіб, які мають судимість або притягалися до кримінальної відповідальності, якщо такі дані затребуються з дотриманням вимог законодавства.
Стаття 16. Замовники приватних детективних (розшукових) послуг
1. Замовниками приватних детективних (розшукових) послуг можуть бути фізичні або юридичні особи, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється приватна детективна (розшукова) діяльність.
2. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм замовникам послуги, передбачені статтею 11 цього Закону, після укладення з ними письмового договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг.
3. Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності не менше трьох років.
4. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права укладати договір про надання приватних детективних (розшукових) послуг у разі, якщо:
1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавалися аналогічні приватні детективні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника, та створюється конфлікт інтересів;
2) до дослідження причетна особа, з якою приватний детектив та/або працівник об’єднання приватних детективів перебуває у родинних стосунках;
3) під час надання приватних детективних (розшукових) послуг можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси інших громадян, державні або національні інтереси.
Стаття 17. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Інформація з питань, щодо яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини та громадянина, а також інша інформація, отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час виконання ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.
2. Приватним детективам, працівникам об’єднання приватних детективів забороняється розголошувати та/або використовувати у своїх інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що становлять професійну таємницю суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.
3. Використання особами, зазначеними у частині другій цієї статті, безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих у результаті приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
4. Приватні детективи зобов'язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до відомостей, що становлять професійну таємницю суб'єкта приватної детективної (розшукової) діяльності, або їх розголошення.
5. Приватні детективи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок доступу сторонніх осіб до відомостей, що становлять професійну таємницю суб'єкта приватної детективної (розшукової) діяльності, або їх розголошення.
Стаття 18. Підготовка приватних детективів
1. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації приватних детективів затверджується Національною поліцією України з урахуванням положень цього Закону.
2. Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, можуть укладатися відповідні угоди з вищими навчальними закладами незалежно від їх форми власності.
3. Розроблення програм навчання, передбачених частиною другою цієї статті, здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством фінансів України.
4. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, у встановленому законом порядку затверджуються вимоги до змісту навчальних програм з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність. Особи, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність та пройшли навчання за програмами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, отримують документ вищого навчального закладу встановленого зразка.
5. Суб’єктам приватної детективної (розшукової) діяльності, які не пройшли підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації, забороняється займатися приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
Розділ V
ГАРАНТІЇ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 19. Гарантії приватних детективів при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Професійні права, честь і гідність громадян, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, охороняються законом. Забороняється втручатися у діяльність приватних детективів, вимагати від них відомості, що становлять професійну таємницю приватних детективів.
Розділ VІ
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 20. Контроль за приватною детективною (розшуковою) діяльністю
1. Контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства здійснює Національна поліція України через свої територіальні органи.
2. Повноваження територіальних органів Національної поліції України та порядок контролю діяльності суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Закону.
3. Контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства, що поширюється на суб’єктів господарської діяльності, здійснюють уповноважені органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законодавством.
Розділ VІІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Закони, прийняті до дня набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17):
частину першу статті 17 доповнити пунктом 16 такого змісту:
«16) нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю кожного із засновників (учасників) об’єднання приватних детективів - у разі створення об’єднання приватних детективів»;
статтю 25 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. У разі державної реєстрації об’єднання приватних детективів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подаються копії свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю відповідно до кількості засновників»;
2) Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), доповнити пунктом 155 такого змісту:
«155.
Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
Закон України
«Про приватну детективну (розшукову) діяльність»;
3) у частині першій статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р. № 40-41, ст. 379; 2016 р., № 27, ст. 523, № 30, ст. 542):
пункт 26 в редакції Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIIІ вважати пунктом 27;
доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28) видає відповідно до закону свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю».
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом та необхідні для його належного виконання;
2) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Джерело: http://lotockiymw@ukr.net
Категорія: Мої статті | Додав: Michael3362 (13.04.2017) | Автор: Михайло
Переглядів: 364 | Теги: днтнктиви, адвокат, детективна(розшукова) діяльність, поліція, прокурор, слідчий, Суд, слідчий суддя | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: