Неділя, 11.04.2021, 12:27
Вітаю Вас Гість | RSS
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [120]
Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 78

Квартири Івано-Франківськ

Продаж, купівля нерухомості в Івано-Франківську

Український каталог сайтів
Дошка оголошень нерухомості Івано-Франківська
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

РОЛЬ І МІСЦЕ АДВОКАТА У ПРОГНОЗУВАННІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ, ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКИХ ВІН ПРЕДСТАВЛЯЄ

УДК347.965(479)

 

Лотоцький Михайло Васильович

старший викладач

 кафедри кримінального права і процесу

Івано-Франківського університету права

 імені Короля Данила Галицького

 

РОЛЬ І МІСЦЕ АДВОКАТА У ПРОГНОЗУВАННІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ, ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКИХ ВІН ПРЕДСТАВЛЯЄ

 

В статті мова ведеться про функціональне призначення адвоката у процесі прогнозування злочинної поведінки осіб, законні інтереси яких він представляє, як одного із засобів управління діяльністю по запобіганню злочинам.

Ключові слова: адвокатура; запобігання злочинам; прогнозування злочинної діяльності; методи кримінологічного прогнозування.

Постановка проблеми. Як показує практика, в процесі вивчення особи здійснюється прогнозування індивідуальної злочинної поведінки, тобто індивідуальне прогнозування [11, с. 388]. Сутність та особливість цієї діяльності, як прийшов до висновку А.П. Закалюк, полягає у тому, що таке наукове передбачення, яке ґрунтується на конкретній теорії із застосуванням наукових методів відображає обґрунтовані закономірності та зв'язки об'єкта прогнозу, має своїм результатом прикладний висновок (оцінку) [8, с. 390-391]. При цьому в науковій літературі у більшій мірі мова ведеться про процес прогнозування, як про діяльність спеціалізованих суб'єктів запобігання злочинам. Проте, виходячи зі стану криміногенної обстановки та рівня рецидивної злочинності в Україні [3], цілком очевидною є постановка завдання щодо залучення до зазначеної діяльності й інших суб'єктів профілактики злочинів, зокрема адвокатури.

Висновки

Враховуючи, що на практиці до зазначеної діяльності в основному залучені лише державні органи, у першу чергу правоохоронні, та з мстою підвищення рівня участі адвокатів в індивідуальному запобіганні злочинам, варто здійснити наступні заходи:

 

1.    У  Комплексній програмі профілактики правопорушень [9]
визначити спеціальний розділ «Участь громадськості у плануванні, експертизі та

розробці нормативно-правових актів з питань запобігання злочинам», що дасть можливість адвокатурі стати активним суб'єктом даної діяльності та забезпечить формування і реалізацію відповідних строкових програм протидії злочинності в Україні.

2.    Доповнити ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» правом адвокатури на
проведення експертиз проектів нормативно-правових актів, які стосуються їх
діяльності, що є одним із елементів індивідуального прогнозування злочинності.

На зміні змісту, видів і суб'єктів прогнозування індивідуальної злочинної поведінки наполягають і науковці і [19, с. 116],

 

Список використаних джерел (посилань):

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.
Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. Р.С. Белкина. - М.: Издательская
группа НОРМА - ИНФРА.М, 1999.  -  990с.

2.          Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. -Кн. 1.  -  940с.

3.           Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2008р . // Вісник Верховного Суду України. - 2009.    № 5 (105). - С 19-34.

4.          Борисов В.І.  Державна політика у сфері  боротьби зі злочинністю та її напрямки // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. -X. : Нац. юрид. акад. України, 2009. - Вип. 100. - С 305-312.

5.           Голина В.В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления//Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. -X.: Нац. юрид. акад. України, 2009.  -Вин. 100. - С. 324-336.

6.          Давыденко Л.М., Бандурка А.А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: Монография. - X. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. - 302с.

7. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004р. №1378 // Зб. поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та
судової практики. - 2004. - №42. - С 24-29.

8. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У З кн. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.  -  424с.

9. Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006р. // Офіційний
вісник України. - 2006.    №51. - Ст.318.

10.                        Конституція України. - X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007. - 64с.

11. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред.
А.И. Долговой. - М. : Издательская группа ИНФРЛ. М - НОРМА, 1997.  -  784с.

12.                         Криминология: Учебник/Под ред. В.Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. - 528с.

13. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. - М. : Издательская группа ИНФРЛ.М - НОРМА, 2009.  -  944с.

14.                        Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: Велес, 2007. - 168с.

15.                        Про адвокатуру: Закон України від 19.12.92 // Відомості Верховної Ради України.    1993.    №9.  -  Ст. 62.

16. Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента України від 31 липня 2004р. №854/2004 // Зб. поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. - 2004. - №24. -С. 16-20.

17.          Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих   від   злочинів:   Постанова   Пленуму   Верховного   Суду   України   в  кримінальних справах від 02.07.2004 р. №3. За заг. ред. В.Т. Маляренка; Упоряд. П.П. Пилипчук. - К. : Юрінком Іптер, 2007.  -  С 271-280.

18. Стоматов Е.Г. Особливості прогнозування індивідуальної злочинної
поведінки засуджених членів негативної спрямованості в місцях позбавлення волі
// Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - 2009. - №4. - С.
112-120.

19.  Тертипіник    В.М.    Науково-практичний    коментар    до    Кримінальио-процесуального кодексу України. -   10-те вид., доп. і перероблене - К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. - 992с.

Лотоцький М.В.  Роль и место адвоката в прогнозировании преступного поведения лиц, законные интересы которых он представляет

В статье речь идёт о функциональном назначении адвоката в процессе прогнозирования преступного поведения лиц, законные интересы которых он представляет, как одного из средств управления деятельностью по предотвращению преступлений.

Ключевые слова: адвокатура; предотвращение преступлений; прогнозирование преступной деятельности; методы криминологического прогнозирования.

 

Lototsky M.V.  Role and Place of an Advocate in Prediction of Persons Criminal Behaviour  whose Legal Enterests He Presents

  The article deals with  functional appointment of an advocate in the process of prediction persons criminal behaviour whose legal interests he presents as one of the means of   management activity for crime prevention.

Key words: advocacy; prevention of crimes; prediction of criminal activity; methods of criminological prediction.

 

Категорія: Мої статті | Додав: lotockiymw7125 (01.01.2013)
Переглядів: 7572 | Коментарі: 112 | Теги: методи кримінологічного прогнозуван, Лотоцький, профілакт, злочинна поведінка, прогнозування злочинної діяльності, запобігання злочинам, адвокатура | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 4
0
4 Marrysnoni   [Матеріал]
Hello everybody! I want to get something off one's chest you a lilliputian roughly myself, I am fully a moneyed wife, I like to shock a resemble a smiling frolic and I predilection my job, I'm ripping but there is no supplement of a partner with whom I could hardly have sex. You speak with conditions is the habits and loot that would have to stint I from no occasion payment dates and meetings that would virtuous talk. I barely penury vehement shafting without commitment. Breast value 3 athletic, pulling, ineffectual growth. My photos are here http://sex911.top/Marrysnoni There is a gismo, and she can bump into b pay up, decent have an apartment where you can come. If you are married, you can be your mistress. If you are interested then opt make little of or call.

0
3 KennethBog   [Матеріал]
холицестит это заболевание печени чем лечить http://servipan.ru/index.php?page-id=8821 фокусин сколько времени принимать при аденоме простаты
g6687hjhk7

0
2 Karenshula   [Матеріал]
Привет.
Приглашаю Вас на Лучший L2 High Five сервер
Сервер подойдет тем кто уважает длительную игру с расчетом на настоящее доминирование.
Совершенно не придется по вкусу предпочитающим ворваться и всех победить.
Проходящим мимо любителям попрыгать по сервам однодневкам, ловить нечего, т.к. настоящие игроки их быстренько поломают :)

Адрес http://l2immortal.com

0
1 Marrysnoni   [Матеріал]
Hello everybody! I need to chew out tattle on you a lilliputian with myself, I am thoroughly a stinking rich bride, I like to repudiate a note a smiling hold up to ridicule and I love my undertaking, I'm ripping but there is no addition of a companion with whom I could well-founded take sex. You glimpse conditions is the time and loot that would have to accomplishment I obtain no time payment dates and meetings that would moral talk. I lately crave lecherous copulation without commitment. Boob value 3 athletic, attractive, stunted growth. My photos are here http://sex911.top/Marrysnoni There is a motor car, and she can bump into b pay up, righteous sire an apartment where you can come. If you are married, you can be your mistress. If you are interested then opt create or call.

Ім`я *:
Email *:
Код *: